"Barris"

Les Escales de Barcelona

EscalesBarcelona

reCorrent Barcelona has de pujar i baixar una pila d’escales. Ets un bon reCorredor de la Ciutat? Sabríes situar de quin barri són cada una de les següents escales?  Clica l’enllaç i juga per situar-les Twitter Instagram Pinterest Rss Link