dades de l’ajuntament

Xifres dels carrers de Barcelona

1
Número de carrers
1000 Km
Longitut total dels carrers
2000 Ha
Superfície total dels carrers

Dades estadístiques

Segons l’última actualització del Departament d’Estadística i Difusió de Dades de l’Ajuntament, a Barcelona hi ha 4.032 carrers. A CityStrides n’hi apareixen 4.079 perquè hi compta alguns accessos a autopistes i altres elements que l’ajuntament no comptabilitza com a carrer.
La distància total d’aquests carrers suma 1.377.442 m, que és la distància aproximada de la Plaça Catalunya a Brussel·les, i la superfície total 20.601.666m², amb 11.300.407 m² de calçades i 9.876.790 m² de voreres.